شرکت معماری آب و خاک سازان در شیراز

شیراز، ستارخان ، نبش کوچه 13 ، ساختمان داریوش ، طبقه 4

0917-711-0025

ABOKHAKSAZANOFFICIAL

ABOKHAKSAZAN

ABOKHAKSAZAN

ABOKHAKSAZAN

ABOKHAKSAZAN

 آدرس دفتر مرکزی : شيراز خيابان ستارخان نبش كوچه ١٣ ساختمان داريوش طبقه چهارم 

ارتباط با مدير عامل : 09177110025  محمد لطفى

دورنگار : ٠٧١٣٦٤٩١٩٥٠

ارتباط با رئيس دفتر :  0713649189007136491930 - 07136491891

ایمیل: info@abokhaksazan.com